StudentBuild Summit là nơi tập hợp những sinh viên tham vọng nhất trên toàn thế giới TRỰC TUYẾN trên toàn thế giới. Tập hợp với mục đích duy nhất là học hỏi và kết nối với các chuyên gia đẳng cấp thế giới, tiếp cận trực tiếp các nguồn lực và cơ hội trong lãnh đạo, công nghệ, đổi mới, khởi nghiệp và phát triển cá nhân.

  • 3 ngày
  • 50 loa
  • 5000 sinh viên
  • 100% trực tuyến
  • Hội nghị chung, hội thảo nghề nghiệp, đào tạo, trò chơi và các cuộc thi
  • Xây dựng huy hiệu công nhận

Sự kiện này được tổ chức bởi StudentBuild Africa, một nền tảng phát triển nguồn nhân lực hợp tác với những sinh viên tham vọng nhất trong việc xây dựng một tương lai châu Phi, giúp họ khám phá các cơ hội học tập trong thế giới thực.


Chia sẻ thông tin này