Hội nghị thường niên, bây giờ là năm thứ 6, tập trung vào kiểu chữ đương đại và tương lai của nó có thể nằm ở đâu. Nó được trình bày bởi Liên minh Cooper tại thành phố New York. Năm nay hội nghị sẽ trực tuyến.

Chương trình phát sóng của hội nghị sẽ bắt đầu vào ngày 24 tháng 7, từ 12:00 trưa đến 2:30 chiều (USA-EST) và sẽ tiếp tục mỗi ngày vào cùng một thời điểm, kết thúc vào ngày 26 tháng 7.


Chia sẻ thông tin này